"
XE HYUNDAI UNIVERSE 45 CHỖ
Giá thuê ngày: 3.000.000đ/ngày
 • HYUNDAI
 • Xe 45 chỗ
 • 2016
XE HYUNDAI HI-CLASS 45 CHỖ
Giá thuê ngày: 2.500.000đ/ngày
 • HYUNDAI
 • Xe 45 chỗ
 • 2016
XE HYUNDAI AERO EXPRESS 45 CHỖ
Giá thuê ngày: 2.500.000đ/ngày
 • HYUNDAI
 • Xe 45 chỗ
 • 2016
XE SAMCO 33 CHỖ
Giá thuê ngày: 2.500.000đ/ngày
 • SAMCO
 • Xe 33 chỗ
 • 2015